Maslinova Ulja

istra-maslinovo-ulje-buje-belle

 • Lokacija: 52460 - Kaštel
 • Adresa: Malotija 44 G
 • Telefon: 052/777-043
 • Mobitel: 091/518-8317

maslinovo-ulje-istra-buje-clai-bijele-zemlje

 • Lokacija: 52460 - Krasica
 • Adresa: Brajki 104
 • Telefon: 052/776-175
 • Mobitel: 091/577-6364

COSSETTO

FLOS OLEI ISTRA CROATIA

istarsko-maslinovo-ulje-cossetto-buje-krasica

 • Lokacija: 52460 - Krasica
 • Adresa: Krasica 38
 • Telefon:
 • Mobitel:

istra-maslinovo-ulje-krasica-gambaletto

 • Lokacija: 52460 - Krasica
 • Adresa: Brajki 103
 • Telefon: 052/776-293
 • Mobitel: 091/5918-707

KABOLA

EKO - Hrvatski proizvod

istra-maslinovo-ulje-buje-momjan-kabola

 • Lokacija: 52462 - Momjan
 • Adresa: Kanedolo 90
 • Telefon: 052/779-208
 • Mobitel: 099/7207-106

OPG MAGLICA BIBALI

FLOS OLEI ISTRA CROATIA

istra-maslinovo-ulje-maglica-bibali-buje

 • Lokacija: 52460 - Buje
 • Adresa: Bibali 83a
 • Telefon: 052/773-189
 • Mobitel: 091/253-5286

OPG NINO ČINIĆ

FLOS OLEI ISTRA CROATIA

maslinovo-ulje-buje-cinic-oleum-vitae

 • Lokacija: 51224 - Krasica
 • Adresa: Krasica 40
 • Telefon: 052/776-164
 • Mobitel: 091/529-5521

RADEŠIĆ

FLOS OLEI ISTRA CROATIA

istra-maslinovo-ulje-buje-krasica-radesic

 • Lokacija: 52460 - Krasica
 • Adresa: Punta 80 a
 • Telefon: 052/776-001
 • Mobitel: 95 052/72-296

istra-maslinovo-ulje-pazin-valenta

 • Lokacija: 52474 - Brtonigla
 • Adresa: Ronco 2
 • Telefon: 052/774-355
 • Mobitel: 098/1880-939

VIŽINTIN

FLOS OLEI ISTRA CROATIA

maslinovo-ulje-istre-buje-vizintin-pove

 • Lokacija: 52420 - Baredine
 • Adresa: Stancija Loj 4b
 • Telefon: 052/774-459
 • Mobitel: 98/219-501

ZIGANTE

FLOS OLEI ISTRA CROATIA

istra-maslinovo-ulje-ekstradjevicansko-zigante

 • Lokacija: 52460 - Plovanija
 • Adresa: Portoroška 15
 • Telefon: 052/777-409
 • Mobitel: 091/204-7671

 1